ایمیل contact@modireborna.com شماره تلفن 09337694210
وبینار پشتیبانی فوق حرفه ای

فیلم وبینار: پشتیبانی فوق حرفه ای

سرفصل های دوره:

  • بست پیش نیاز و یادگیری اثربخش

    این دوره پیش نیازی ندارد و تمامی موارد مورد نیاز از صفر آموزش داده میشود!

  • بست پیش نیاز و یادگیری اثربخش

    این دوره پیش نیازی ندارد و تمامی موارد مورد نیاز از صفر آموزش داده میشود!